Isolering av grunden

Idag har Fredrik varit ute och lagt ut isolering mot grunden. Sen har han skottat upp singel ovanpå isoleringsskivorna. Till våren kommer även matjord att placeras ut över resten av skivorna.Inga kommentarer tillåtna.