Skiss på farstukvist

Farstukvist

I morgon sätter vi igång och snickrar farstukvist på gaveln. För att få en uppfattning om hur det kommer att bli (med tanke på att dörren inte sitter centrerat men farstukvisten kommer att ska göra det) tog jag och ritade en skiss på paddan.

Tror att det kommer att bli bra. Men det vi ännu inte bestämt är hur det ska se ut under taknocken – öppet eller stängt? Snickarglädje eller ingen snickarglädje. Det får tiden utvisa.

 

 Inga kommentarer tillåtna.