Jämförelse mellan nytt och gammalt…

Har förstått att många har svårt att förstå skillnaden mellan hur vårt hus ser ut idag och hur det kommer att se ut när det är klart. Försöker därför att med hjälp av ritningarna visa skillnaden. De målade ritningarna visar hur huset kommer att se ut när det är klart. De omålade är hur huset har sett ut.

   Inga kommentarer tillåtna.