Grunden börjar ta form

   

   

Arbetet med grund (nr 1) fortskrider. Kantelementen är nu utplacerade och rörmokaren har varit här idag och planerat för avloppet till både badrum och tvättstuga. Därefter har vi fyllt upp grunden med singel och isolering.Inga kommentarer tillåtna.